Wij gebruiken cookies om het winkelen bij iChica gemakkelijk te maken. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies.× sluit deze melding
  • Elke dag de beste deals
  • Verzending naar NL & BE
  • Laagste prijsgarantie
  • Kosteloos achteraf betalen
 

DEAL VAN DE DAG

Industrial Barkrukken (2 stuks)
 

Industrial Barkrukken (2 stuks)

5995129.95
 

Algemene Voorwaarden van iChica

Laatste keer bijgewerkt op 6 juli 2015

iChica


Onder iChica wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan iChica Ltd, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, Nederland. Het kantoor van iChica is gevestigd op het adres: Keizersgracht 560 Amsterdam, e-mailadres: [email protected] (contact is ook mogelijk via de contactpagina van de klantenservice, deze contactpagina is te vinden via http://klantenservice.ichica.nl/support/home en vragen, klachten of opmerkingen kunnen als ticket worden verstuurd via http://klantenservice.ichica.nl/support/tickets/new). iChica Ltd is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam, KvK-nummer 69775656, Nederlands BTW-nummer NL858007496B01.

Algemeen

 

Op alle aanbiedingen van iChica zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de homepage www.ichica.nl. Op verzoek zendt iChica de koper een schriftelijk exemplaar.

Door bestelling geeft de koper te kennen dat de koper met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden van iChica akkoord gaat. iChica heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Als een koper producten ontvangt die de koper niet heeft besteld, dan dient de koper iChica hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. De koper draagt zorg voor de retourzending van deze producten. iChica vergoedt de verzendkosten voor deze retourzending aan koper en draagt zorg voor de levering van het bestelde product. Eventuele onjuistheden van door iChica aan de koper vermelde gegevens moeten direct door de koper aan iChica worden gemeld.

Gegarandeerde prijs


iChica garandeert dat de prijzen binnen de gestelde 24 uur niet worden verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant of leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. iChica is niet gehouden om een bestelling uit te voeren, noch tot vergoeding van enig door de koper geleden nadeel, wanneer zij bij de presentatie van het product, de formulering van de eigenschappen daarvan of bij de vermelding van de prijs een fout heeft gemaakt en i) het voor de koper duidelijk behoorde te zijn dat het in het betreffende geval om een zetfout ging, of ii) wanneer de koper onder de gegeven omstandigheden er in redelijkheid niet op heeft mogen vertrouwen dat iChica het betreffende product met die eigenschappen voor die prijs zou leveren of zou kunnen leveren.

De prijzen vermeld op de site zijn inclusief 21% BTW. Op sommige producten is het lagere tarief van 6% van toepassing. Ook kan het tarief van 0% in bepaalde gevallen van toepassing zijn. Het BTW tarief en bedrag aan BTW staan afzonderlijk vermeld in de bevestigingse-mail die de koper ontvangt na het plaatsen van een bestelling.

 

De vermelde 'van-prijs' houdt in de adviesprijs van de fabrikant / leverancier danwel de prijs van een vergelijkbaar product binnen Nederland en België.

 

Laagste prijs garantie

 

iChica streeft ernaar om met haar dagelijkse Superdeals de goedkoopste online aanbieder te zijn in Nederland en België van het betreffende product. Indien koper op de dag van de verkoop iChica wijst op een goedkopere online aanbieder van het product in Nederland of België (inclusief verzendkosten) die het product op voorraad heeft, kan koper op verzoek zijn bestelling van het betreffende product bij iChica kosteloos annuleren, mits het product nog niet is verstuurd door iChica en/of nog tegen te houden is in het magazijn.


Verzendkosten


iChica brengt aparte verzendkosten in rekening, die kunnen variëren per product. De op de website vermelde verzendkosten hebben slechts betrekking op levering van producten binnen Nederland en België. 

Levering buiten Nederland en België


iChica levert in beginsel alleen binnen Nederland en België. 

Veilig betalen


iChica biedt verschillende manieren om op een veilige wijze elektronisch te betalen:

- Creditcard (Mastercard of Visa): tijdens het bestelproces kan de koper zijn creditcardnummer en de vervaldatum invullen. De koper dient er zorg voor te dragen dat exact de naam wordt overgenomen zoals die op de kaart staat vermeld. De betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat de koper direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. In geval van betaling via Creditcard zal het aankoopbedrag met 3% worden verhoogd.
- Paypal: met paypal kan de koper zowel vanaf zijn bank- of girorekening, zijn creditcard of zijn paypalaccount geld overmaken. In geval van betaling via Paypal zal het aankoopbedrag met 3% worden verhoogd.
- iDEAL: voor Nederlandse kopers is het mogelijk om via iDEAL te betalen. iDEAL is ontwikkeld door de gezamenlijke Nederlandse banken. Het systeem sluit daarmee aan op de vertrouwde systemen van Internet Bankieren en is een eenvoudige, snelle en veilige manier van online bestellen. In een paar stappen kan de koper een betaling uitvoeren.

AFTERPAY (achteraf betalen): Met AfterPay kunt u als Nederlandse koper veilig en gemakkelijk met de bekende acceptgiro betalen na ontvangst van het bestelde product. AfterPay voert voor iChica.nl het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat u een digitale factuur van AfterPay via e-mail ontvangt om uw product(en) te betalen. Afterpay is beschikbaar tot een orderbedrag van €400 (met een minimum orderbedrag van €5). Er worden geen extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van Afterpay. Ter goedkeuring van uw verzoek om te betalen voert AfterPay een gegevenscontrole uit. AfterPay hanteert een strikt privacybeleid zoals omschreven in haar privacy statement. Mocht onverhoopt uw verzoek tot betaling niet geautoriseerd worden, dan kunt u natuurlijk het aan te kopen product betalen met een andere betaalmethode. U kunt bij vragen altijd contact met AfterPay opnemen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het consumentendeel van de AfterPay website. De koper gaat ermee akkoord dat hij zelf verantwoordelijk is voor het opgeven van een juist e-mailadres bij het plaatsen van zijn bestelling en dat hij als koper de verantwoordelijkheid heeft om te verifiëren dat het opgegeven e-mailadres juist is. Indien de koper die ervoor heeft gekozen om te betalen via AfterPay, geen bevestigingse-mail (welke verstuurd wordt direct na het plaatsen van de bestelling), geen verzendbericht of factuur (per e-mail) ontvangt, heeft hij als koper de verantwoordelijkheid om dit tijdig per e-mail te melden bij iChica. Eventuele extra kosten als gevolg van of betrekking hebbend op herinneringse-mails of aanmaningen door AfterPay (daaronder ook begrepen incassokosten of bijkomende kosten als gevolg van een juridische procedure wegens wanbetaling), verstuurd naar een e-mailadres opgegeven door de koper, ookal betreft dit een e-mailadres waar de koper niet te bereiken is (bijvoorbeeld door een typefout in het e-mailadres of doordat de e-mailbox vol is), zijn voor rekening van de koper. Met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor het opgeven van het juiste e-mailadres door de koper, prevaleren de Algemene Voorwaarden van iChica boven de Algemene Voorwaarden van AfterPay.
- Bancontact/Mr.Cash: Voor Belgische kopers is het mogelijk om via Bancontact/Mr.Cash te betalen. Bancontact/Mr. Cash is een initiatief van de gezamenlijke Belgische banken en staat voor een snelle, vlotte betaling zonder fouten. Bancontact/Mr.Cash is beschikbaar voor mensen met een rekening bij o.a. de KBC, Dexia of ING bank. Dankzij de pincode is de transactie snel en veilig afgerond.


Alle betalingen verlopen via de beveiligde betaalomgeving van Buckaroo, de gegevens van de koper zijn dus absoluut veilig.

Levering


iChica zal zich inspannen om de bestelde producten binnen het bij de aanbieding vermelde aantal werkdagen na de orderbevestiging en de noodzakelijke ontvangst van betaling, op het afleveradres af te leveren, mits leverbaar door de leverancier aan iChica. Koper is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van het juiste afleveradres en het juiste e-mailadres. Een zending die vermist raakt als gevolg van een onjuist opgegeven afleveradres is voor rekening en risico van de koper. Om tot levering van een bestelling over te gaan, kan het zijn dat de koper wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor kan onder omstandigheden enige vertraging ontstaan in de bezorging.

Vermelde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. iChica houdt niet standaard voorraad aan en is bij de levering van het product afhankelijk van de snelheid waarmee de leveranciers producten leveren aan iChica. Mocht de bestelling niet binnen 30 dagen geleverd zijn, dan heeft de koper het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.

 

Indien een product in defecte staat is bezorgd bij de koper, dient de koper dit zo snel mogelijk (binnen 24 uur) te melden per e-mail aan de klantenservice van iChica of via de contactpagina. iChica draagt dan zorg voor de correcte afhandeling van de klacht. De koper dient ingeval van een defect ontvangen product altijd contact op te nemen met iChica per e-mail of via de contactpagina en dient de instructies van iChica omtrent de afhandeling van de klacht op te volgen 

 

Indien de zending die door iChica aan de koper is verstuurd, vermist is of indien de koper de ontvangst van het geleverde product betwist, wordt de klachtenprocedure van de betreffende transporteur gevolgd en de uitkomst hiervan afgewacht. Koper dient volledige medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de klachtenprocedure van de transporteur. In geval van een definitieve vermissing, als gevolg van een fout van de transporteur, zal iChica overgaan tot retourbetaling van het aankoopbedrag, danwel trachten alsnog het bestelde product te leveren. Indien een zending 14 dagen na de verzenddatum onverhoopt nog niet is afgeleverd bij de koper of het afhaalpunt, dient de koper dit uiterlijk binnen een maand na de verzenddatum per e-mail of via de contactpagina aan iChica te melden.

Aansprakelijkheid


Hoewel iChica haar uiterste best doet om de genoemde levertijden te respecteren kan iChica niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in de aflevering.

Zichttermijn

 

Voor zover niet anders aangegeven, heeft de koper na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 dagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren.

De koper heeft tevens het recht om binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de bestelling, aan iChica kenbaar te maken dat hij zonder verplichte opgave van redenen de koopovereenkomst wenst te ontbinden en zijn bestelling wenst te retourneren. Koper heeft vanaf het moment dat hij zijn wens om te retourneren kenbaar maakt, 14 dagen de tijd om de bestelling te retourneren.

Indien de koper van het herroepingsrecht gebruik wil maken dient deze het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de koper het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De koper zal het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en verpakking aan iChica retourneren, volgens de door de door iChica aangegeven redelijke en duidelijke retourinstructies. Op de achterzijde van de pakbon die bij elk product wordt geleverd, staan de retourinstructies vermeld. Indien de koper gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dient de koper het product, binnen 14 dagen na ontvangst, conform de retourinstructies (als vermeld op de achterzijde van de pakbon) terug te sturen aan iChica. De koper is zelf verantwoordelijk voor de correcte retourzending in een deugdelijke verpakking. iChica raadt de koper uitdrukkelijk aan om een retourzending aangetekend, verzekerd en in een deugdelijke verpakking te versturen. Indien een retourzending vermist raakt, de ontvangst van de retourzending betwist wordt (bijvoorbeeld omdat geen geldige handtekening is geplaatst, of indien de zending zou zijn afgeleverd op een tijdstip dat het kantoor / magazijn niet open is, of de handtekening ontbreekt) of beschadigd raakt, dient de koper als afzender van de retourzending (voor wiens rekening en risico de retourzending plaatsvindt), de klachtenprocedure te starten bij de vervoerder en de vervoerder aan te spreken. Koper dient het verzendbewijs, met daarop vermeld de track & trace gegevens van de verzekerde retourzending, te bewaren, zodat hij de vervoerder aansprakelijk kan stellen indien de retourzending vermist of beschadigd raakt of indien de ontvangst van de retourzending betwist wordt.

Indien bij de verkoop van een iChica aanbieding verwezen wordt naar de Algemene Voorwaarden van een derde partij, prevaleren de Algemene Voorwaarden van deze partij boven de Algemene Voorwaarden van iChica (dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de verkoop van schoonheidsbonnen, kappersbonnen, vakanties, bedden of matrassen).

De verzendkosten in verband met de retourzending van het product komen voor rekening van de koper. Bij ontbinding binnen de genoemde termijn zal iChica binnen 14 dagen nadat de bestelling retour is ontvangen het door de koper betaalde bedrag terugbetalen op de rekening waarmee het product is betaald.

 

De koper heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van het Modelformulier voor herroeping, dat de koper hier kan openen.

De volgende producten kunnen in het geheel niet worden geretourneerd:

a) producten waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop iChica geen invloed heeft; b) producten die: i) tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper; ii) duidelijk persoonlijk van aard zijn (bijvoorbeeld: ondergoed, bikini's, sport BH's, afslankpleisters, epilatoren, uitgepakte of gebruikte loungesets, bedden of matrassen, cursussen); iii) door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; iv) snel kunnen bederven of verouderen; c) audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper hun verzegeling heeft verbroken; d) kranten en tijdschriften e) vouchers, kortingsbonnen, (kortingsbonnen voor) vliegtickets, acties waarbij de koper via iChica een reservering plaatst in een bepaalde periode om een bepaalde dienst af te nemen.

 

Garantie


De ‘niet-goed-geld-terug-garantie’ bij iChica staat er voor in dat geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. iChica betaalt, na ontvangst van hetgeen verzonden, het volledige aankoopbedrag binnen 14 dagen retour als blijkt dat de producten anders zijn dan de bestelde producten of draagt zorg voor een herstelzending. iChica garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. De garantietermijn van iChica is de bij de specificaties van het aangeboden product vermelde termijn. Indien geen garantietermijn vermeld staat, hanteert iChica de fabrieksgarantietermijn.

Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan
- onoplettendheid, of
- opzettelijke beschadiging, of
- nagelaten verzorging.

Bovendien vervalt de aanspraak op garantie indien anderen dan iChica zonder toestemming van iChica herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.

 

Garantie op horloges en reparatie

 

Indien een bij iChica besteld horloge binnen de aangegeven garantietermijn een defect vertoont, kan de koper binnen de garantietermijn contact opnemen met de klantenservice per e-mail of via de contactpagina. Indien de klantenservice van iChica koper de instructies stuurt om het horloge retour te sturen naar iChica, dient koper deze instructies op te volgen. Het horloge wordt vervolgens door de reparatieafdeling van iChica beoordeeld. Afhankelijk van de aard van het defect en het afhankelijk van het merk horloge, zal een horloge worden doorgestuurd naar de leverancier / fabrikant. iChica beschikt over een eigen reparatieafdeling met gekwalificeerd personeel. iChica is dus in staat om een groot deel van de defecten zelf (al dan niet onder garantie, afhankelijk van de aard van het defect en de omstandigheden) te repareren.

 

Garantie betreft het uurwerk

 

Tenzij expliciet anders aangegeven in de productomschrijving op de website, omvat de garantie op het horloge het uurwerk. Gebreken aan kroon, knopjes, glas, band, sluiting, ringen, uitgevallen steentjes, verkleuringen of gebreken aan andere onderdelen, vallen niet onder de garantie. Tenzij anders aangegeven, bedraagt de garantietermijn twee jaar na de aankoopdatum. In geval van een 'refurbished' horloge geldt een garantietermijn van 6 maanden op het uurwerk (indien een horloge een 'refurbished' exemplaar betreft, staat dit expliciet aangegeven).

 

Defect quartz horloge

 

Wanneer een quartz horloge niet meer functioneert dan wordt vaak verondersteld dat het euvel de batterij betreft. Dit is echter niet aan de buitenkant te zien en kan pas worden vastgesteld wanneer het horloge nader wordt onderzocht. Uiteraard kan iChica dit onderzoek zelf uitvoeren. In overleg met iChica kan koper in bepaalde gevallen een derde partij dit onderzoek laten uitvoeren.

Betreft het defect de batterij dan wordt de batterij op kosten van iChica vervangen (indien de batterij binnen drie maanden na aankoop defect of leeg is) en indien gewenst (aan te bevelen) ook de waterdichtheid  getest. Kosten voor het vervangen van een batterij (en/of testen op waterdichtheid) meer dan drie maanden na aankoop van het horloge, komen voor rekening van de koper. Afhankelijk van de feiten en omstandigheden kan iChica in bepaalde gevallen deze kosten voor eigen rekening nemen.

 

Mechanisch horloge (automaat of horloge op handopwinding)

 

Een mechanisch horloge (automaat of horloge op handopwinding) houdt, indien het enige tijd niet gedragen wordt, op met lopen. Ook als een mechanisch horloge voortdurend gedragen wordt, zijn afwijkingen gebruikelijk en acceptabel. Een afwijking tot 6 minuten per week wordt niet als een defect gezien. Een defect als gevolg van het niet opvolgen van de gebruiksinstructies valt niet onder de garantie. Voor veel mechanische horloges geldt dat de datum tijdens aangegeven tijdsintervallen niet handmatig versteld mag worden, omdat het uurwerk en de datumfunctie hierdoor beschadigd kunnen raken. In de gebruiksaanwijzing of handleiding die bij een mechanisch horloge wordt geleverd, staat de gebruiksinstructie vermeld. Een defect, als gevolg van het niet opvolgen van de gebruiksinstructie door de koper, wordt beschouwd als een defect dat niet onder de garantie valt.

 

Draagschade

 

Ieder horloge dat gedragen is, kent draagschade. Dit wordt veroorzaakt door stoten en soms ook door vallen. Met een horloge dient zorgvuldig te worden omgegaan; een horloge is niet 'schokvrij' of 'schokbestendig' (tenzij expliciet vermeld). Een horloge dat is gevallen, is niet zorgvuldig gebruikt. Als koper het horloge opstuurt ter reparatie, dan zal de medewerker het horloge na ontvangst bekijken en in bepaalde gevallen koper op ernstige schade opmerkzaam maken voordat het horloge wordt gerepareerd of wordt doorgestuurd naar de leverancier / fabrikant. Soms lijken krassen op het eerste gezicht niet zichtbaar en openbaren deze zich pas nadat het horloge is gereinigd of een glas is vervangen.

 

Slijtage horlogeband

 

Een horloge is een gebruiksvoorwerp en aan de band van een gedragen horloge is dit goed te zien. Een horlogeband wordt tijdens het gebruik blootgesteld aan vocht. Afhankelijk van de zuurgraad van het transpiratievocht van de gebruiker, zal een lederen band sneller slijten (en zelfs kunnen scheuren) en een metalen band sneller verkleuren. Slijtage aan een horlogeband als gevolg van normaal gebruik, valt dan ook niet onder de garantie. Elk defect dat gemeld wordt kan door de gekwalificeerde reparatieafdeling van iChica wel worden beoordeeld.

 

Waterdichtheid

 

Een horloge is niet gemaakt om mee te zwemmen, anders dan wanneer dit expliciet wordt aangegeven. Een horloge is pas volledig waterdicht wanneer de waterdichtheid tot minimaal 5 ATM wordt gegarandeerd. Met een horloge met een waterdichtheid van 5 ATM kan echter niet worden gezwommen. Met een horloge dat 3 ATM waterdicht is, kan evenmin worden gezwommen en een dergelijk horloge is alleen spatdicht.

 

Een waterdichtheid van 5 ATM (50 meter) betekent niet dat er met het horloge tot een diepte van 50 meter kan worden gedoken. Een horloge met een waterdichtheid van 5 ATM moet een druk aankunnen van 5 bar. Iemand die aan het wateropvlakte zwemt met een horloge om zijn/haar pols, stelt door de beweging van de arm, het horloge al snel bloot aan een druk die hoger is dan 5 bar. In zijn algemeenheid geldt dat zwemmen met een horloge (of saunabezoek) onverstandig is. Blootstelling aan vocht verkort de gebruiksduur van een horloge. Regenwater, douchewater (in combinatie met zeep / shampoo), zout water of chloorwater hebben een negatief effect op de rubberen pakkingen binnenin een horloge, die een horloge moeten beschermen tegen vocht. Ook blootstelling aan grote temperatuurverschillen, bijvoorbeeld door te zwemmen in koud water gevolgd door blootstelling aan de volle zon, is over het algemeen niet goed voor een horloge: pakkingen worden vochtig en drogen vervolgens snel uit, bovendien kan het glas barsten. Slijtage van de pakkingen leidt op termijn tot het verloren gaan van de waterdichtheid van een horloge. Lederen banden zullen snel slijten wanneer zij blootgesteld worden aan vocht. Zout water, zeep en chloorwater hebben een nog sterker negatief effect. lndien u de batterij van uw horloge laat vervangen dan adviseert iChica om het horloge weer waterdicht te laten testen. In dit geval wordt niet alleen de batterij vervangen, maar zullen pakkingen (indien nodig) worden vervangen en wordt het horloge op waterdichtheid getest met behulp van speciale apparatuur.

 

De volgende betekenissen gelden met betrekking tot de waterdichtheid van een horloge zoals vermeld bij advertenties op iChica.nl (aan de eventueel afwijkende uitleg die door derden wordt toegekend aan deze afkortingen, kunnen geen rechten worden ontleend):

 

Water Resistant 1 ATM: het horloge is beschermd tegen zeer beperkte blootstelling aan vochtigheid, zoals zweet.

 

Water Resistant 3 ATM: het horloge is beschermd tegen spatwater, aangeraden wordt om het horloge niet te dragen tijdens het handen wassen. Ongeschikt om mee te douchen, te zwemmen of te duiken.

 

Water Resistant 5 ATM: het horloge is bestand tegen nat worden, het horloge kan een douche doorstaan (mits voorzien van een schroefkroon), maar is niet geschikt om mee te zwemmen of te duiken.

 

Water Resistant 10 ATM: geschikt om mee te zwemmen en om mee te snorkelen (dus aan het wateroppervlak). Niet geschikt om diep mee te duiken.

 

Water Resistant 20 ATM: geschikt om mee duiken in zee of in een meer. Echter niet geschikt voor diepzeeduiken.

 

Water Resistant 100 ATM: geschikt voor diepzeeduiken.

 

De waterdichtheid van een horloge moet zeker niet beschouwd worden als een aanmoediging om het horloge bloot te stellen aan water. In alle gevallen wordt de waterdichtheid van een horloge beperkt door onjuist gebruik, zoals hierboven geschetst, of het niet volledig aandraaien / sluiten van de kroon, nadat de tijd of de datumaanduiding is versteld. Zoals elk defect, zal een vochtprobleem door de gekwalificeerde reparatieafdeling van iChica worden beoordeeld, er geldt dus niet een 100% zekerheid dat een vochtprobleem onder garantie kan worden verholpen. Een horlogeband - zeker een lederen band - zal sneller slijten indien het horloge wordt blootgesteld aan water (en in het bijzonder: douchewater met shampoo / zeep, chloorwater of zout water).

 

Garantiebewijs, pakbon / bevestigingse-mail

 

Bij het ter reparatie aangeboden horloge dient altijd een garantiebewijs (voor zover meegeleverd door de fabrikant/leverancier en dus geleverd door iChica aan de koper) en de pakbon of de geprinte bevestigingse-mail te zijn bijgevoegd. De reparatieafdeling van iChica zal, in overleg met leverancier / fabrikant, beoordelen of een defect voor reparatie onder garantie in aanmerking komt. Valt de reparatie onder garantie dan worden aan de koper geen kosten in rekening gebracht.

 

Geen garantie

 

Betreft de oorzaak van de klacht niet de batterij en valt de reparatie niet onder garantie dan wordt het horloge zonder nader overleg met koper gerepareerd indien de reparatiekosten niet hoger dan € 50,00 (inclusief BTW) zullen gaan bedragen. iChica verstuurt het gerepareerde horloge niet eerder retour aan koper nadat koper de reparatiekosten heeft voldaan.

 

Prijsopgave

 

Mochten de reparatiekosten hoger uitvallen dan € 50,00 (inclusief BTW) dan ontvangt koper per e-mail eerst een prijsopgave van de reparatie.

 

Akkoord / niet akkoord prijsopgave

 

Gaat koper akkoord met de prijsopgave dan wordt het horloge gerepareerd. Gaat koper niet akkoord dan wordt het horloge ongerepareerd retour gestuurd door iChica.

 

Doorlooptijd reparatie

 

iChica streeft naar een reparatie doorlooptijd van 4-8 weken. iChica is bij veel reparaties echter afhankelijk van de fabrikant / leverancier dan wel de beschikbaarheid van onderdelen, waardoor de reparatietijd langer kan duren dan gewenst. Voor een horloge dat retour dient te worden gestuurd naar een buiten Nederland gevestigde fabrikant / leverancier kan de reparatietijd oplopen tot 3-4 maanden. Koper kan de overeenkomst met iChica niet ontbinden met een beroep op een te lange doorlooptijd van de reparatie.

 

Refurbished

 

iChica biedt soms 'refurbished' artikelen aan; indien een aangeboden artikel 'refurbished' is, staat dit expliciet vermeld bij de specificaties. Refurbished artikelen zijn volledig functionerende producten met verkopersgarantie. Deze producten kunnen afkomstig zijn uit iChica's retourvoorraad (spijtaankopen), omvangrijke verkopersretouren, demonstratie-apparaten, enzovoorts. Refurbished producten zijn getest, gereinigd, op het uiterlijk beoordeeld en indien nodig opnieuw verpakt (mogelijk in neutrale verpakking) met eventueel nieuwe accessoires. Omdat deze producten soms al uit de fabrieksverpakking zijn geweest, kunnen ze lichte gebruikssporen vertonen, krasjes, onvolkomenheden en kleine optische imperfecties. Refurbished producten zijn gedekt door iChica's verkopersgarantie (welke expliciet is vermeld bij de specificaties in de advertentie voor het aangeboden product). Ook in geval van refurbished artikelen, is retourneren binnen de zichttermijn van 14 dagen uiteraard mogelijk.

Shoptegoed

 

iChica kent een tegoedsysteem, 'shoptegoed' dat door de koper kan worden aangewend om producten met korting te kopen bij iChica. Shoptegoed kan door de koper voor de aankoop van elk product op iChica worden gebruikt (maar niet voor het betalen van de verzendkosten).

Shoptegoed kan door de koper op de volgende wijzen worden verdiend of verkregen:

1) Via prijzenacties: iChica reikt aan prijswinnaars van de prijzenacties die op de website of op de iChica Facebook pagina worden gehouden, shoptegoed uit door storting van shoptegoed op de iChica account van de betreffende prijswinnaar.

2) In geval de koper een artikel retour heeft gestuurd en recht heeft op teruggave van (een deel) van het aankoopbedrag. De koper kan er in bepaalde gevallen voor kiezen om het bedrag dat hij tegoed heeft, als shoptegoed op zijn account te laten storten.

Shoptegoed is gebonden aan de persoon. Dit houdt in dat de koper shoptegoed niet kan laten overstorten op de iChica account van iemand anders. Ook kan shoptegoed niet worden uitgekeerd in contanten.

Shoptegoed kan alleen worden gebruikt om de prijs van een product te verlagen en niet om de verzendkosten te verlagen. Gebruik van shoptegoed kan de productprijs nooit verder verlagen dan tot EUR 0.

iChica behoudt zich te allen tijde het recht voor om kopers shoptegoed te verwijderen danwel niet te accepteren als besteedbaar tegoed, in geval van misbruik of duidelijke aanwijzingen van misbruik. iChica behoudt zich tevens te allen tijde het recht voor om het shoptegoedsysteem af te schaffen.

 

iChica Social Media


Vragen of opmerkingen over individuele bestellingen, kan de koper of gebruiker richten aan de klantenservice per e-mail of via de contactpagina. Social media pagina's zoals de iChica Facebook pagina zijn hier uitdrukkelijk niet voor bedoeld en daarenboven vanwege privacy overwegingen niet geschikt. iChica behoudt zich het recht voor om opmerkingen van de social media pagina's te verwijderen en een gebruiker in geval van misdraging toegang tot de betreffende social media pagina's en/of de website te ontzeggen.


Persoonsgegevens en Privacy


De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door iChica nageleefd. De koper heeft bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid om zijn of haar eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de koper door in te loggen op www.ichica.nl en de gegevens in te zien in het "Mijn Account" gedeelte van de website.

iChica zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en zullen nog zolang worden bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Voor het uitvoeren van de bestelling of reparatie is het iChica toegestaan de gegevens van de koper te verstrekken aan derde partijen die in opdracht van iChica zorgdragen voor de verpakking en verzending van de bestelling of het uitvoeren van een reparatie. iChica garandeert dat alle persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens, behalve voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven, verder niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden.

 

iChica behoudt zich het recht voor om, indien de rechten om producten en diensten te verkopen via www.ichica.nl en/of www.ichica.com, worden overgedragen aan een andere rechtspersoon (door iChica Ltd), de NAW gegevens, het e-mailadres en de bestelhistorie van de koper over te dragen aan deze rechtspersoon. De koper gaat ermee akkoord dat hij, als klant van iChica, iChica.nl en/of iChica.com, schriftelijk of per e-mail door deze rechtspersoon kan worden benaderd. iChica behoudt zich tevens het recht voor om de NAW gegevens (voor zover bekend) en het e-mailadres van een persoon die zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief van iChica, over te dragen aan deze rechtspersoon.

Wet- en Regelgeving


Op alle rechtsbetrekkingen tussen iChica en de koper is Nederlands recht van toepassing ongeacht het land van waaruit de bestelling wordt geplaatst.

 
U kunt de Algemene Voorwaarden hier downloaden en opslaan, en eventueel uitprinten voor uw administratie:
 
Algemene Voorwaarden van iChica  Algemene_Voorwaarden_iChica.pdf